Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

De VKB is er voor haar leden...
voor wie de VKB haar diensten levert.

Gewone leden van de VKB kunnen zijn: gemeenten, welke behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, te weten protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten, of federaties van deze gemeenten. Deze leden worden ten aanzien van de Vereniging uitsluitend vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 95 % van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

Ook zonder het lidmaatschap bestaat de mogelijkheid om van de diensten van het VKB gebruik te maken.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is een zelfstandige organisatie. Zij werkt wel ten dienste van de Kerk, maar neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doel van de VKB is:

belangenbehartiging voor de leden door middel van deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), participatie in organen en organisaties in en buiten de kerk (w.o. andere flankerende organisaties en de overheid) en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk;

optreden als service instituut door het aanbieden van diensten die aansluiten op de behoeften van de leden;

optreden als kennisinstituut door middel van deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Contact

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
Nic. Maessingel 271 D
3300 AD
Dordrecht

T078-639 36 66
Einfo@kerkrentmeester.nl
Ikerkrentmeester.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89