Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de VKKNB op allerlei manieren de ontwikkeling van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven.

De insteek hierbij is die ‘van onderop’: het van onderop organiseren en ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven, gericht op het vergroten van de leefbaarheid. ‘Van onderop’, omdat juist daar - bij de bewoners zelf - kennis en kwaliteit zit, die goed benut kan worden om beweging op gang te brengen. De kwesties of thema’s die leven in een bepaalde gemeenschap vormen het vertrekpunt. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, het voorzieningenniveau in de gemeenschap, veiligheid en zorg-naar-behoefte. Het gaat ons om actuele thema’s of leefbaarheidsvraagstukken bij de kop te pakken, concreet te maken en aan te pakken.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
  • Schoolgebouwen
  • Zorg & opvangcentra
  • Bijzondere objecten
  • Seniorenhuisvesting
  • Gemeentehuizen
  • Buurtcentra
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Contact

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Vincentiusstraat 102
5038 SR
Tilburg

T(013) 583 99 93
Einfo@vkknoordbrabant.nl
Iwww.vkknoordbrabant.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89