Vereniging Bewoond Bewaard

In Nederland bestaan tientallen organisaties op het gebied van de monumentenzorg. Die behartigen de belangen van alle mogelijke categorieën monumenten zoals bijvoorbeeld kerken, molens, boerderijen, kastelen en industrieel erfgoed. Echter, de grootste categorie monumenten, die van de woonhuizen, heeft het altijd zonder belangenbehartiger moeten doen. Met de oprichting van de Vereniging van eigenaren-bewoners van monumenten Bewoond Bewaard is daarin verandering gekomen.

Het bezitten en bewonen van een monument brengt meer met zich mee dan het feitelijk gebruik van zo’n pand. Het gaat ook om het behoud van culturele waarden. De eigenaar-bewoner speelt daarbij een cruciale rol. Hij of zij heeft niet alleen de lusten van het pand, maar ook de lasten.

De kosten van het instandhouden van een monument-woonhuis zijn veel hoger dan die van bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning. Lang niet alle eigenaren-bewoners zijn goed bekend met de ingewikkelde regelingen die ministeries, provincies en gemeenten uitvaardigen en die direct of indirect met hun monument te maken hebben. Bewoond Bewaard kan ze in dat labyrint wegwijs maken.

 

Gespecialiseerd in:
  • Bijzondere objecten
Vereniging Bewoond Bewaard

Contact

Vereniging Bewoond Bewaard
Keizersgracht 416
1016 GC
Amsterdam

T020 6238095
Email@bewoondbewaard.nl
Iwww.bewoondbewaard.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89