Stichting MEE

MEE NL richt zich op maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen.

Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan MEE NL organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking. MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliƫntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg. Meedoen mogelijk maken. Dat is het streven van MEE NL en de 20 regionale MEE-organisaties.

Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om hun leven zo te organiseren dat meedoen voor hen mogelijk is. Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om zich zelfstandig te kunnen redden. Om die ondersteuning vraaggericht en slagvaardig overal in Nederland te kunnen bieden, vinden de MEE-organisaties dat zij elkaar onverminderd nodig hebben.

Als collectief van MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van MEE NL. De MEE-organisaties hebben met elkaar gezamenlijke kwaliteitsvoorwaarden opgesteld waaraan iedere MEE-organisatie moet voldoen. Deze kwaliteitsvoorwaarden zijn vastgelegd in de MEE-code.

Gespecialiseerd in:
  • Zorg & opvangcentra
Stichting MEE

Contact

Stichting MEE
James Wattstraat 5
James Wattstraat 5
ALKMAAR

T0900 999 8888
Evraag@mailmee.nl
Iwww.mee.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89