Stichting Boor

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 82 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

 

Missie

BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving. Onderwijs dat onderscheidend en innovatief is. Onderwijs vanuit het perspectief van het kind: maximale kansen biedend, talenten vergrotend en rekening houdend met kinderrechten. Onderwijs dat kinderen maakt tot volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

 

Visie

BOOR vindt onderwijsprestaties heel belangrijk, maar richt zich liever op de kwaliteit van het onderwijs. Verhoging van resultaten basisvaardigheden zien we graag gepaard gaan met het verkrijgen van competenties, zoals samenwerken en organiseren. Voor dit onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met elkaar: kennisdeling, intervisie en supervisie. Excellent leiderschap zorgt voor samenhang in het team, waardoor individuele professionele kwaliteiten opbloeien.


BOOR kent de volgende vijf kernwaarden:


Maximale talentontplooiing
Leerlingen worden aangespoord het maximale uit zichzelf te halen. De basis hiervoor wordt gelegd door effectief taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs in sociale vaardigheden.

Actieve pluriformiteit
Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. De identiteit en de kernwaarden van BOOR stellen grenzen aan het gedrag van de leerling en diens ouders. Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is bijvoorbeeld het respect en de betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en overige verschillen tussen mensen. Alle medewerkers van BOOR onderschrijven dit.

Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
Leerlingen van BOOR worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen die zijn gericht op de toekomst. Deze nieuwsgierigheid en betrokkenheid strekt zich uit naar medeleerlingen maar ook naar de stad, het land, de wereld waarin zij leven en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden.

Naleving van kinderrechten
De kinderrechten afkomstig uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind, de Nederlandse grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn verankerd in de doelstellingen van BOOR. De scholen zijn erop gericht leerlingen hiervan bewust te maken.

Sterke binding met de samenleving
Het openbaar onderwijs wil zich verbinden met de maatschappelijke omgeving waarin zij zich bevindt. Onze scholen zijn sterk gericht op hun omgeving, de wijk en de stad, en gedragen zich daarin als maatschappelijk ondernemer. Leerlingen ontwikkelen zich daardoor tot zelfbewuste en participerende burgers.

Gespecialiseerd in:
  • Schoolgebouwen
Stichting Boor

Contact

Stichting Boor
Pakhuis Maaspoort
Prins Hendrikkade 14
3071 KB

TRotterdam
Einfo@stichtingboor.nl
I010-2540800

Maatschappelijk vastgoed

Rotterdam: Basisschool de Bergse Zonnebloem

Rotterdam: Basisschool de Bergse Zonnebloem

Rotterdam: Basisschool de Bergse Zonnebloem.

 

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89