Stichting Behoud kerkelijke Gebouwen Friesland

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland is op 19 augustus 1982 opgericht. Dit was een gevolg van een beslissing die is genomen op de voorjaarsvergadering van de afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk die werd gehouden op 29 maart 1982.

De Stichting stelt zich ten doel de beheerscolleges van alle kerkgemeenschappen in de provincie Fryslân, behulpzaam te zijn met het beheren van hun gebouwen, het tot die gebouwen behorend meubilair en hun terreinen op het gebied van restauratie, (planmatig)onderhoud,     her-, ver- en nieuwbouw.

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Fryslân erkend als organisatie waarvan de deskundigheid om een restauratie te begeleiden is gebleken.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
Stichting Behoud kerkelijke Gebouwen Friesland

Contact

Stichting Behoud kerkelijke Gebouwen Friesland
Emmakade 59
8921 AG
LEEUWARDEN

T058-2123592
Einfo@sbkgf.nl
Iwww.sbkgf.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89