Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:


• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• het collectief bewustzijn rond stadsontwikkeling in een historische context
• de toegankelijkheid van monumenten en
• het behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 575 panden in en om de Stelling van Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. De organisatie verricht haar werkzaamheden met respect voor monumentaal erfgoed, de omgeving, huurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met een restauratieomzet van gemiddeld tien miljoen euro per jaar is Stadsherstel de grootste restaurerende organisatie van Nederland.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 30 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
  • Schoolgebouwen
Stadsherstel Amsterdam

Contact

Stadsherstel Amsterdam
Amstelveld 10
1017 JD
Amsterdam

T020 520 0060
Einfo@stadsherstel.nl
Iwww.stadsherstel.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89