SKIN-Rotterdam

Doel
Het doel van SKIN-Rotterdam is officieel geformuleerd als: het ondersteunen van internationale kerken in Rotterdam en omgeving bij het vinden van een zodanige plaats in de Rotterdamse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerkelijke gemeente optimaal te functioneren. Dit doen wij door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te stimuleren, om zo van elkaar te leren, ervaringen en kennis uit te wisselen, en elkaar te bemoedigen.

Logo
Ons driehoekige logo geeft uitdrukking aan ons werkgebied: op het snijvlak van kerk, samenleving en overheid. Wij zoeken verbindingen tussen de internationale en migrantenkerken en traditionele kerken, overheden, maatschappelijk middenveld en instanties. Door onze krachten te bundelen en onze expertise te delen kunnen we samen nog veel meer bereiken in en voor de samenleving.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
  • Buurtcentra
SKIN-Rotterdam

Contact

SKIN-Rotterdam
Hang 7
3011 GG
Rotterdam

T06 81691670
Einfo@skinrotterdam.nl
Iwww.skinrotterdam.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89