Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties.

Zorg voor het cultureel erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt.

De vernieuwingen in de erfgoedzorg vragen om nieuwe kennis. De Rijksdienst voorziet hierin door bestaande kennis te verzamelen, ontbrekende kennis te ontwikkelen en die kennis te delen. Daarbij staat voorop dat de kennis oplossingsgericht en toepasbaar is. De Rijksdienst vormt zo de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.

De kennis en ervaring van de Rijksdienst vormen de basis voor praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van erfgoed. Ook rijks- en locale overheden staan we bij met raad en daad en bij het ontwikkelen van beleid. 

De adviseurs werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals de provinciale steunpunten en museumconsulenten. De opgedane praktijkervaring helpt vervolgens bij de ontwikkeling van relevante, ontbrekende kennis. 

De adviestaken van de Rijksdienst komen voort uit de wettelijke taken of het rijksbeleid dat de dienst uitvoert.

Gespecialiseerd in:
 • Brandweerkazerne
 • Bijzondere objecten
 • Buurtcentra
 • Gemeentehuizen
 • Kastelen
 • Kerkgebouwen
 • Kinderopvang
 • Kloosters
 • Schoolgebouwen
 • Musea
 • Seniorenhuisvesting
 • Stations
 • Uitvaartcentra
 • Watertorens
 • Ziekenhuizen
 • Zorg & opvangcentra
 • Zwembaden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG
Amersfoort

T(033) 421 7 421
Einfo@cultureelerfgoed.nl
Iwww.cultureelerfgoed.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89