Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis.
Met presentaties en educatieve projecten, die gebaseerd zijn op een belangwekkende collectie, vertelt het museum het publiek het rijkgeschakeerde kunst- en cultuurhistorische verhaal van het christendom in Nederland.

Vanuit de rol van kenniscentrum voor christelijk erfgoed ontwikkelt en deelt het museum kennis met het publiek, scholen, kerk- en kloostergemeenschappen, erfgoedbeheerders, universiteiten en musea met religieuze (deel)collecties.

Museum Catharijneconvent staat kerken en kloosters bij in de zorg voor hun religieus erfgoed.

Naast het beheer van de collectie religieuze voorwerpen binnen haar muren, zet het museum haar kennis ook in voor het religieus erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt.

Museum Catharijneconvent in Utrecht is het nationaal museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis. Binnen het geheel van Nederlandse musea is Museum Catharijneconvent aangewezen als een van zes wetenschappelijke kenniscentra, die ieder een centrale rol spelen binnen hun specifieke aandachtsgebied.

Het museum deelt zijn kennis om kerkelijke eigenaren die met kerk- en kloostersluitingen worden geconfronteerd te ondersteunen. Nu al gaan in Nederland per week gemiddeld twee kerken of kloosters dicht. Dit is niet alleen een bedreiging voor de gebouwen, maar ook voor de religieuze objecten die zich daarin bevinden. De verwachting is dat op korte termijn voor ten minste 150.000 voorwerpen een nieuwe bestemming moet worden gezocht.

 

Protestantse gemeenten, katholieke parochies en kloostergemeenschappen staan voor belangrijke keuzes met betrekking tot hun religieuze voorwerpen. Museum Catharijneconvent werkt intensief samen met de kerkelijke eigenaren en erfgoedinstellingen om zorg te dragen voor dit voor Nederland belangrijke erfgoed.

Gespecialiseerd in:
  • Musea
Museum Catharijneconvent

Contact

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH
Utrecht

T030- 231 38 35
Einfo@catharijneconvent.nl
Iwww.catharijneconvent.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89