Mevrouw Meijer

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel onderzoeksbureau dat verbetering van de schoolarchitectuur nastreeft.

Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk, omdat kinderen er een groot en vormend deel van hun leven doorbrengen. Een school is meer dan louter bedrijfshuisvesting. De kwaliteit van een school is van grote maatschappelijke betekenis. Goede architectuur hoort hier bij. Het ontwerp van scholen verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid. Een school hoort geen wegwerpgebouw te zijn, vindt Mevrouw Meijer.

Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen. In ons werk komen sommige thema’s telkens terug. Die werken we uit in de vorm van ontwerpend onderzoek aan de hand van een concrete casus. We nodigen hiervoor talentvolle architecten uit. Onze bevindingen dragen we uit om kennis en debat te stimuleren. Samenwerking met alle betrokkenen is vanzelfsprekend. Ook een calculatie van de kosten en baten komt aan bod.

Met haar projecten wil Mevrouw Meijer aan alle betrokkenen (schooldirecteuren, schoolbesturen, gemeenten, en vele anderen) laten zien dat het anders kan en dat het op veel verschillende manieren kan.

De meeste projecten betreffen de renovatie, uitbreiding en transformatie van bestaande wederopbouwscholen (1950-1970) of bloemkoolscholen (1970-1985). Hiermee loopt Mevrouw Meijer voorop in een nieuwe visie op scholenbouw, waarin ‘sloop en nieuwbouw’ niet langer vanzelfsprekend is, en waarin de waarde van het bestaande wordt herontdekt. Mevrouw Meijer laat zien hoeveel toekomst er in het verleden zit.

Bij nieuwbouw gaat vooral aandacht uit naar het scheppen van een school als ‘een wereld in zichzelf’. Wij willen dat de eigenlijke school ook herkenbaar, en voor kinderen vertrouwd, blijft in de grootschalige opzet van een multifunctionele accommodatie.

Door scholen niet alleen afzonderlijk aan te pakken, maar als een groep scholen, ontstaat een veel grotere bewegingsruimte, waarin voor iedere school de optimale oplossing kan worden gezocht.

Aan deze onderzoeken hebben tot nu toe in totaal achtentwintig architectenbureaus meegedaa

Gespecialiseerd in:
  • Kinderopvang
  • Schoolgebouwen
Mevrouw Meijer

Contact

Mevrouw Meijer
Andreas Bonnstraat 25 III
1091 AW
Amsterdam

T06-19210520 / 06-23022878
Etw@mevrouwmeijer.nu / wk@mevrouwmeijer.nu
Iwww.mevrouwmeijer.nu

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89