Landelijk Hofjesberaad

De stichting Landelijk Hofjesberaad stelt zich ten doel: het behouden en versterken van de (woon)functie van hofjes en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1. het bieden van mogelijkheden van overleg aan instellingen die hofjes beheren;
2. het bieden van faciliteiten en steun aan hofjes en instellingen die hofjes beheren;
3. het desgewenst op nationaal niveau vertegenwoordigen van hofjes;
4. het bevorderen van het verzamelen en het verspreiden van kennis over hofjes en over het beheer van zodanige instellingen.

Gespecialiseerd in:
  • Seniorenhuisvesting
Landelijk Hofjesberaad

Contact

Landelijk Hofjesberaad
Vooruitgangstraat 167
2032 RK
Haarlem

T023 - 540 06 44
Einfo@hofjesberaad.nl
Iwww.hofjesberaad.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89