Klamer

Een geslaagd projekt begint met luisteren naar de opdrachtgever.
Niet passief luisteren, maar aktief ‘uitvragen’ naar wat de wensen, dromen en eisen voor het projekt zijn. De ervaring en deskundigheid uit vorige projekten meenemen en inzetten om het steeds beter te doen. Altijd met gezonde nieuwsgierigheid open voor anderen, nieuwe situaties en mogelijkheden.

Vervolgens is het een kwestie van goed kijken naar de mogelijkheden binnen het projekt. Inventariseren van randvoorwaarden, onderzoeken van bestaande gebouw (bouwkundig, installaties, ruimtelijk, historisch), verkennen van de locatie en omgeving. Ook goed kijken naar de mogelijkheden van techniek en materiaal, van vorm en licht, ruimte en beleving.

Elk ontwerp bestaat uit vele keuzen. Beslissingen die in de keus voor het één steeds ook iets anders uitsluiten. Keuzen die in onderlinge samenhang genomen moeten worden. Verstandige, pragmatische analyse van de opties voorkomt ééndimensionale besluitvorming.  Meestal van grof naar verfijning werkend, ondertussen sturend op aspekten van tijd en geld. Alle keuzen gericht op realisatie van hoogst mogelijke samenhangende kwaliteit van het resultaat.

Gespecialiseerd in:
  • Schoolgebouwen
Klamer

Contact

Klamer
Verlengde Schrans 116
8932 NS
LEEUWARDEN

T058 2134 774
Earchitektklamer@gmail.com
Iwww.architektenburoklamer.nl

Maatschappelijk vastgoed

Arum kerk, Friesland

Arum kerk, Friesland

Arum kerk, Friesland

 
Basisschool de Springplank in Leek

Basisschool de Springplank in Leek

Basisschool de Springplank in Leek

 

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89