Hoogesteger Projectmanagement & Advies

Hoogesteger Projectmanagement & Advies heeft ruime ervaring in het managen van projecten. Deze projecten hebben met name een relatie met ruimelijke ontwikkeling.

Voorbeelden zijn: herontwikkeling van binnenstedelijk gebied, inrichting openbare ruimte, tracékeuze binnenstedelijke ontsluitingsweg, bestemmingsplan begeleiding, bouw infrastructurele werken of een kadernota voor gebiedsontwikkeling. Deze projecten zijn veelal op interimbasis in opdracht van gemeentelijke overheden uitgevoerd.

 

Projectmanagement 
Onze opdrachtgever is vaak een gemeentelijke overheid. Wij kennen de bestuurlijke processen en hebben een antenne ontwikkeld voor bestuurlijke en politieke gevoeligheden. Draagvlak creëren en resultaatgericht werken zijn onze sleutelwoorden. 

 

Juridisch Advies
Hoogesteger Projectmanagement & Advies adviseert burgers en bedrijven over juridische aspecten die aan de orde komen of kunnen komen bij ruimtelijke ontwikkelingen in brede zin.

Wij kunnen u van dienst zijn met het verstrekken van planologisch-juridisch advies over bouwplannen, bestemmingsplannen, structuurplannen, risico-analyses planschade, ruimtelijke onderbouwingencontracten (koop/huur/pacht/erfpacht).

Door onze ruime en brede ervaring kunnen wij integraal adviseren. Informeert u gerust of wij iets voor u kunnen betekenen.

 

 

Gespecialiseerd in:
  • Schoolgebouwen
  • Bijzondere objecten
  • Watertorens
  • Stations
Hoogesteger Projectmanagement & Advies

Contact

Hoogesteger Projectmanagement & Advies
Stevenshof 42
3319 AX
Dordrecht

T078 - 677 56 76
Ehoogesteger@hpma.nl
Iwww.hpma.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89