Het Gastenhuis

Er bestaat geen standaard zorg voor mensen met dementie. Goede dementiezorg draait vooral om persoonlijke aandacht. Tijd hebben voor iemand. Een band opbouwen. Pas wanneer je iemand goed kent, kun je iemand helpen zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven en zijn of haar kwaliteit van leven te behouden. Het Gastenhuis werkt daarom met vaste gezichten in de zorg, die veel contact onderhouden met de mensen om iemand heen. We werken nauw samen met mantelzorgers, zodat we een goede steun voor hen kunnen zijn.

Elk Gastenhuis wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar. Zij zijn verantwoordelijk voor alle zorg die in en vanuit hun huis geboden wordt en doen er alles aan om het Gastenhuis tot een veilige haven te maken voor mensen met dementie uit de omgeving. De sfeer is er warm en huiselijk en mensen die zorg aan huis ontvangen zijn er net zo welkom als de mensen die er wonen. Gewoon voor een borreltje, maar ook voor dagactiviteiten of een logeerpartij. Doordat zij er al regelmatig tijd doorbrengen en de mensen die er werken kennen, hoeft een uiteindelijke verhuizing naar het Gastenhuis niet meer zo ingrijpend te zijn. Ook voor de familie.

Bij het Gastenhuis staan respect voor onze gasten en behoud van eigen regie voorop. Onze persoonlijke assistenten, die bij mensen thuis komen, treden toe tot de reeds bestaande sociale netwerken. Zij helpen hen dit netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren en vooral hun eigen ritme te blijven leven. Hierbij is onder andere veel aandacht voor goede voeding en lichaamsbeweging. Ook eenmaal inwonend in het Gastenhuis, blijven deze zaken voorop staan. Wanneer je samen voor iemand zorgt, is het ook van belang dat je informatie met elkaar deelt. Voor elke klant openen wij daarom een persoonlijk digitaal ‘gastenboek’, waarin ontwikkelingen op fysiek en geestelijk gebied worden bijgehouden. Iedereen die een rol speelt in het leven van onze gast, formeel of informeel, kan hieraan een rechtstreekse bijdrage leveren.

Belangrijk in de zorg voor mensen met dementie is ook een goede medische begeleiding. Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar, omdat zij vaak niet meer in staat zijn om aan te geven dat er iets niet in orde is. Een Gastenhuis heeft daarvoor geen artsen in dienst, maar werkt samen met de plaatselijke huisarts. Indien nodig kunnen zorg(echt)paren ruggespraak houden met een team van specialisten in de ouderengeneeskunde en dementie.

Het Gastenhuis is financieel toegankelijk voor een zeer brede doelgroep. Bij ons kunnen mensen terecht die een Wlz-indicatie (wet langdurige zorg) hebben, en daarmee recht op het wonen in een instelling. Zij kunnen er voor kiezen om direct in het Gastenhuis te komen wonen, of nog zo lang mogelijk zorg thuis te ontvangen.

Gespecialiseerd in:
  • Zorg & opvangcentra
  • Seniorenhuisvesting
  • Schoolgebouwen
Het Gastenhuis

Contact

Het Gastenhuis
Sciencepark 406
1098 XH
Amsterdam

T020 705 99 20
Einfo@hetgastenhuis.nl
Iwww.hetgastenhuis.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89