Het Cuypersgenootschap

Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting en zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt nu op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Wij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties.

De naam kan misleiden. Hoewel het werk van de bekende Roermondse architect en ontwerper dr Pierre Cuypers de directe aanleiding is geweest tot de oprichting van het Cuypersgenootschap, is het is nooit de bedoeling van de leden van het Cuypersgenootschap geweest zich te beperken tot het werk van deze buitengewoon creatieve en veelzijdige Roermondse architect.

Sinds de oprichting in 1984 is het Cuypersgenootschap uitgegroeid tot een gerespecteerde vereniging die op het hoogtepunt ruim 500 leden heeft getelt. De leden hebben zeer verschillende achtergronden en gebruiken de opgedane kennis om zich in te zetten voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de periode 1850 – 1970, ook wel de ‘jongere bouwkunst’ genoemd.

Actie en studie
Het Cuypersgenootschap, ontstaan als tijdelijke rechtspersoon, heeft zich ontwikkeld tot een actieve vereniging en stichting. In de loop van de tijd heeft het Cuypersgenootschap naam gemaakt met een unieke combinatie van acties die voortkomen uit deskundigheid op veel terreinen. Kunsthistorische expertise, gevoegd bij een gedegen kennis van de jurisprudentie rond de Monumentenwet 1988, heeft vele panden en ensembles van de slopershamer gered.

Gedegen kennis van de Monumentenwet en de jurisprudentie wordt belangrijk gevonden door het Cuypersgenootschap. Dit gedeelte van onze site kent verschillende onderdelen die vanuit diverse invalshoeken een beeld geven van juridische aspecten van de monumentenzorg.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
Het Cuypersgenootschap

Contact

Het Cuypersgenootschap
postbus 575
6800 AN
Arnhem

T06-23398363
Esecretaris@cuypersgenootschap.nl
Iwww.cuypersgenootschap.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89