Habion

Habion ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale partijen.

Ons bezit omvat woonzorgcentra (verzorgings- en verpleeghuizen), aanleunwoningen, woonzorgcomplexen (wozoco’s), levensloopgeschikte huur- en koopappartementen en (wijk-)voorzieningen zoals dienstencentra, medische praktijken en wijkservicepunten.

We realiseren woonvormen die aansluiten bij de wensen van huidige en toekomstige bewoners en een bijdrage leveren aan de lokale vraag. Woonplezier voor senioren staat voorop. Sfeer, ontmoeting en comfort zijn belangrijk daarbij.

Verhuur en beheer
Habion heeft bezit in ruim 80 plaatsen in Nederland. Het beheer gebeurt in samenwerking met lokale (zorg)organisaties en vastgoedbeheerders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en zorgen voor verhuur, beheer en dienstverlening,

Het technische beheer van het onroerend goed coördineren we vanuit ons kantoor in Houten. Ons Bedrijfsbureau met een servicemeldpunt voor de lokale technische diensten waarborgt korte communicatielijnen en een snelle afhandeling van nodige acties. Ook is er geregeld overleg op locatie.

Gespecialiseerd in:
  • Zorg & opvangcentra
  • Seniorenhuisvesting
Habion

Contact

Habion
De Molen 94
3995 AX
Houten

T(030) 220 47 04
Ehabion@habion.nl
I www.habion.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89