Gelders Genootschap

Onze missie is de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land.

Gelders Genootschap adviseert over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. Vanuit een integrale visie adviseren wij over bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, grootschalige infrastructuur, landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, over de identiteit van plekken, herstructurering van woonwijken, provinciale streekplannen en mogelijke ontwikkelingen in een gebied op lange termijn. Dat is meer dan wettelijk volgens de Woningwet of de Monumentenwet is voorgeschreven. Ook ongevraagde advisering kan erbij horen, want de organisatie hecht aan onafhankelijkheid.

Gelders Genootschap is warm voorstander van burgerparticipatie. Samen met burgers hebben wij dorpsvisies, beeldvisies en welstandsnota's ontwikkeld. Ook kennen veel van onze Commissies ruimtelijke kwaliteit burgerleden.
Maatwerk, persoonlijke betrokkenheid, kwaliteit, openheid en transparantie zijn kernwaarden van de organisatie.

Het beleidsplan 2011-2015 heeft als motto "Ondernemend in ruimtelijke kwaliteit".

Gelders Genootschap werkt sinds januari 2002 met een systeem voor kwaliteitszorg. Dit is opgezet volgens het landelijke branchemodel van de Federatie Welstand voor welstandscommissies en -organisaties. Gelders Genootschap heeft gekozen om het kwaliteitssysteem te laten certificeren op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm en is daarmee de eerste gecertificeerde welstandsorganisatie in Nederland.

Gespecialiseerd in:
  • Bijzondere objecten
  • Kastelen
Gelders Genootschap

Contact

Gelders Genootschap
Zijpendaalseweg 46
6814 CL
Arnhem

T026 4421742
Einfo@geldersgenootschap.nl
Iwww.geldersgenootschap.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89