Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties.


Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig.
Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc.
Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is FIEN hèt platform voor het vrijwilligersveld dat zich met Industrieel Erfgoed in de breedste zin bezighoudt.

Op de website (www.industrieel-erfgoed.nl) wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het vakgebied. 

Bij FIEN kunt u terecht voor algemene informatie over het industrieel erfgoed.

Gespecialiseerd in:
  • Watertorens
  • Bijzondere objecten
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Contact

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
Hoefslagmate 90
8014 HH
Zwolle

T038-4658116
Esecretaris@industrieel-erfgoed.nl
Iwww.industrieel-erfgoed.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89