Erfgoedcommissie Hof van Twente

De Erfgoedcommissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het cultureel erfgoed in de gemeente Hof van Twente.

De Erfgoedcommissie is opgesplitst in een technische- en beleidsmatige commissie. De taak van de technische commissie bestaat uit het adviseren van het college bij aanvragen om een omgevingsvergunning die betrekking hebben op monumenten. De taken van de beleidsmatige commissie bestaan onder meer uit: het adviseren over monumentenbeleid en het uitdragen van erfgoed ten behoeve van recreatieve en toeristische doeleinden.

Erfgoedcommissie Hof van Twente

Contact

Erfgoedcommissie Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK
Goor

T0547-858585
Einfo@hofvantwente.nl
Iwww.hofvantwente.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89