BBM

Restauratiearchitectuur BBM heeft ervaring op het gebied van restauratie en renovatie sinds 1978. Om alle disciplines van de restauratie- en renovatiemarkt te kunnen bedienen is in 2009 de organisatie uitgebreid met BBM architecten. 

Het uitgangspunt van BBM bij de restauratie van een historisch gebouw of object is om zo weinig mogelijk destructief te werk te gaan. Zoveel mogelijk dienen de te vervangen onderdelen teruggebracht te worden zoals het gebouw of object oorspronkelijk en/of zich in haar bestaan ontwikkeld heeft.

Hierbij worden de verschillende stijlelementen die in de loop der jaren zijn aangebracht of door wijzigingen zijn ontstaan zoveel mogelijk gerespecteerd. De architectuur moet de ontwikkeling en logica van het gebouw weergeven. De detonerende elementen die hier niet in passen en bouwhistorisch van ondergeschikt belang zijn, mogen hieruit verwijderd worden. Wat betreft de technische, functionele en esthetische uitwerking van het ontwerp probeert BBM zoveel mogelijk recht te doen aan de bouwhistorische gelaagdheid en de geschiedenis die het gebouw vertelt.

In de keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden probeert BBM een balans te vinden tussen datgene waar het gebouw om vraagt en de eisen en wensen van de opdrachtgever en van andere belanghebbende partijen.

De meerwaarde voor de klant is dat BBM hierbij altijd keuzes maakt die geen of zo weinig mogelijk afbreuk doen aan de geleverde kwaliteit, noch bouwtechnisch, noch esthetisch, noch functioneel.

BBM beschikt over een team van adequaat opgeleide medewerkers die met liefde en gedrevenheid hun vak uitoefenen. Het team beschikt tevens over specialisten op het gebied van natuursteen en bouwhistorie. Indien een project vraagt om specifieke kennis die niet binnen het bureau aanwezig is werkt BBM samen met ervaren en gecertificeerde externen.

Gespecialiseerd in:
  • Kerkgebouwen
BBM

Contact

BBM
Elftweg 2
4941 VP
Raamsdonksveer

T0162 - 512688
Einfo@bbmarchitecten.nl
Iwww.bbmarchitecten.nl

Maatschappelijkvastgoed B.V.
Buiksloterdijk 240, 1025 WE
Amsterdam

T: 020 636 58 89